dijous, 21 de març de 2013

Dia mundial de la poesia


Quante volte tra i fiori, in terre gaie,
sul mare, tra il cordame dei velieri,
sognavo le tue nevi, i tigli neri,
le dritte vie corrusche di rotaie,
l'arguta grazia delle tue crestaie,
o città favorevole ai piaceri!Guido Gozzano (Torino)

Quantes vegades entre les flors en terres alegres,
sobre el mar, entre el cordam dels velers,
somniava les teves neus, els til·ler negres,
els carrers rectes esgarripats per les vies,
l'aguda gràcia dels teus terrats...
Oh ciutat favorable als plaers!