dissabte, 27 d’abril de 2013

Mountain maps
"Maps give you seven-league boots –allow you to cover miles in seconds. Using the point of a pencil to trace the line of an intended walk or climb, you can soar over crevasses, leap tall cliff-faces at a single bound and effortlessly ford rivers. On a map the weather is always good, the visibility always perfect. A map offers you the power of perspective over a landscape: reading one is like flying over a country in an aeroplane – a deodorized, pressurized temperature-controlled survey".

Robert Macfarlanne. Mountains of the Mind."Els mapes et donen les botes de les set llegües - et permeten recórrer quilòmetres en qüestió de segons. Utilitzant la punta d'un llapis per traçar la línia d'una excursió o ascenció prevista, pots elevar-te sobre les esquerdes, superar els alts penya-segats d'un sol salt i travessar rius  sense esforç. En un mapa el clima és sempre bo, la visibilitat sempre és perfecta Un mapa t'ofereix el poder de la perspectiva sobre un paisatge: llegir-ne un és com volar sobre un país en un avió - una exploració desodorizada, pressuritzada a temperatura controlada .. ".